Værdiansættelse af website/webshop

At fastsætte værdien af et webkoncept kan være en yderst kompliceret opgave, da der ofte er mange faktorer som der skal tages højde for. Når man sælger en mere ”gennemsigtig” virksomhed som f.eks. en produktionsvirksomhed kan man estimerer en slagsværdi ud fra nogle nøgletal og beregningsmetoder, som kan give en indikator af en eventuel værdi.
Når der er tale om en internetbaseret virksomhed er værdiansættelse ofte en del mere nuanceret da der typisk ikke er bundet så mange værdier i materiel, men typisk i andre mindre målbare aktiver som investeringer i opstartsfasen og goodwill.

En god indikator for om et website eller en webshop er en succes er besøgstallet, hvilket er en vigtig faktor i beregningen af et websites eller webshops værdi. Potentialet for indtjening er tilstede med hvert besøg, og om websitet evner at udnytte besøgstallet optimalt vil der altid være forskellige opfattelser af.

Lad os tage et eksempel med et fiktivt website. Et forum omhandlende sport. Forummet er godt besøgt og nyhedsbrevet har mange tilmeldte modtagere. Forummet generere en forholdsvis lille omsætning på banner og tekstannoncer i forummet og i det månedlige nyhedsbrev.
En åbenlys værdiansættelse af et website som dette vil være en kombination af nogle beregningsmodeller baseret på nøgletal, og vil for mange virksomhedsmæglere ende med en ønsket tilbagebetalingstid på investeringen på omkring 3 år. Det står ofte ikke mål med sælgerens forventninger da der forud for det pæne besøgstal ligger års blod, sved og tårer i at oparbejde tilbagevendende brugere.
Er du ikke af den ene eller anden årsag tvunget til at sælge hurtigt vil vi derfor altid anbefale at du bruger tid på at finde potentielle egnede købere. F.eks. vil en webshop som sælger sportstøj have øget incitament i at investerer i ovenstående forum, da annonceindtjeningen kan kombineres med et potentielt øget salg i den eksisterende webshop.
Vores erfaring er altså at det betaler sig mange gange hjem hvis man bruger tid på at salgsmodne sin virksomhed og målretter salget de potentielle købere som har øget mulighed for senere at lukrerer på dit website eller webshop.

Ønsker du hjælp til værdiansættelse af dit website og webshop tilbyder Sitetrader en professionel vurdering kombineret med en professionel salgsopstilling, som kan sendes til udvalgte potentielle købere og samtidig anvendes som bilag i salgsannonce på Sitetrader.dk. Vi er ligeledes behjælpelige med at identificerer egnede potentielle købere.

Bemærk at prisen inkludere værdiansættelse samt en salgsopstilling (PDF), sælger står selv for udsendelse til potentielle købere som ikke er tilmeldt Sitetrader.

Vores mæglere har 12 års erfaring med værdiansættelse af internetbaserede virksomheder.

Skriv for mere information

Sæt til salg allerede i dag!

Sælg dit Website, Webshop, Domæne eller App. Hurtigt og let.

Opret annonce